FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ट्यांकी निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र

ट्यांकी निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र

ट्यांकी निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

A&D.B. Construction
N.S. Construction

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

सिलबन्दी दरभाउ पत्र (कोटेशन दर भाउ पत्र )

सिलबन्दी दरभाउ पत्र (कोटेशन दर भाउ पत्र )

सिलबन्दी दरभाउ पत्र (कोटेशन दर भाउ पत्र )

सवारी साधन (जीप) आपूर्ति गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सुचना

सवारी साधन (जीप) आपूर्ति गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सुचना

सवारी साधन (जीप) आपूर्ति गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सुचना

Pages