FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली

अनुसूची-४

(नियम ७ सँग सम्बन्धित) 

मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली

 

काभ्रेपलाञ्चोक  जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाका विभिन्न पदको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि देहायको व्यक्तिको मनोनयनपत्र यस कार्यालयमा दर्ता 

भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १९ को उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि यो सूचना

 प्रकाशन गरिएको छ ।

Supporting Documents: 
Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.
Current View
Click here to download the PDF file.