FAQs Complain Problems

समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि इच्छुक बेरोजगारहरूबाट आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि इच्छुक बेरोजगारहरूबाट आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: 
Current View
Click here to download the PDF file.