FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

भवन निर्माण मापदण्ड -२०७२

दाप्चा काशिखण्ड नगरपालिकाकाे भवन निर्माण मापदण्ड -२०७२

काभ्रे जिल्ला वासी भूकम्प पिडितहरूकाे नामावली

काभ्रे जिल्ला वासी भूकम्प पिडितहरूकाे नामावली
उक्त्त लिष्टमा यस नगरपालिकाकाे साविक गा.वि.स. र वडाहरूमा नै नाम प्रकाशन भएकाे छ ।

Pages